Liên hệ

VIETNAMTOURISM HANOI JSC.

Địa chỉ giao dịch: Số 2 Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 024 38 255 552 / 38 255 550
Email: Vntourism3@vn-tourism.com / thanhnv@vn-tourism.com
Hotline: 091 108 1960 (Du lịch Quốc Tế)/ 091 108 1980 (Du lịch nội địa)